Resume

9 Years of Experience

Experience

2021 - Current
Kênh Tin Học

Giám đốc kinh doanh (CCO)

Điều hành phòng kinh doanh tại Kênh Tin Học. Công việc chính của tụi mình là lên cấu hình, tư vấn và hỗ trợ khách hàng.

2019 - 2021
Kênh Tin Học

Kỹ thuật viên

Hỗ trợ và khắc phục sự cố máy tính (đặc biệt là PC) và máy in cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

2016 - 2019
Kênh Tin Học

Film Editor

Tôi đảm nhiệm phần dựng phim và hậu kỳ hình ảnh, để bảo đảm các nội dung xuất bản đều đạt chất lượng tốt nhất.

Design Skills

Film Editing

100%

Photo Editing

85%

Coding Skills

JavaScript

85%

HTML / CSS

100%