Bộ PC giả lập Dual Xeon E5-2678-V3 ráp tại Cần Thơ ngày 3/12/2021

Nếu bạn cần ráp PC giả lập, hãy liên hệ với mình nhé! 😉

Mô tả