Portfolio

My Works
Bộ PC giả lập Dual Xeon E5-2678-V3 ráp tại Cần Thơ ngày 3/12/2021

Bộ PC giả lập Dual Xeon E5-2678-V3 ráp tại Cần Thơ ngày 3/12/2021

Media